Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn cam đoan sẽ lưu giữ hoàn toàn những thông tin và dữ liệu đã cho những người tham gia vào trang web phù hợp tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu tóm gọn các hình thức thông tin nào được Quán chúng tôi thu được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới những quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Cách thức sử dụng thông tin cá nhân

Các dữ liệu cá nhân đã được thu thập lại khi bạn đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi luôn cam đoan các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được thu thập lúc mà bạn đã tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Như vậy thì có nghĩa rằng bạn biết rất rõ ràng về doanh nghiệp chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu với mục đích là gi và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới vấn đề thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

Sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã được đưa nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi bạn tham gia vào website iir.edu.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Iir.edu.vn có thể do bên thứ ba đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi được phép dùng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ và nhà cung cấp tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp ngăn chặn: Người quản lý trang web iir.edu.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp dưới đây:

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của các bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa cũng như xóa dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay lúc bạn đăng ký, các bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Nếu như mà bạn mong muốn nêu ra được các ý kiến có liên quan tới tính bảo mật của dữ liệu, hay các thảo luận hình thức được thực hiện quan hệ tới các quyền lợi hợp pháp của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

Học Viện Quan Hệ Quốc Tế Seo Tổng Lực (CAE)
Email:
lienhe.iir@yahoo.com
Website: https://iir.edu.vn